Alles gaat opperbest!

Wat oorlog met een familie doet

Eind september is het precies 100 jaar geleden dat de geallieerden samen het bevrijdingsoffensief  inzetten. Op 16 oktober 1918 bereikten Belgische soldaten de plek waar ooit Lombardsijde had gelegen. Ze vonden er alleen maar puin. Of in de woorden van een verslaggever van de Zeewacht: ‘Lombardsijde bestaat niet meer. Het dorp  is steeds een brandpunt van de verwoede strijd aan de IJzer geweest en toen de blijde verlossing kwam, was er geen torentje, geen stuk gevel zelfs meer om er de vlag te planten. Erger dan de zee het weleer kon doen, is het dorp weggevaagd’.

In 1914 telde Lombardsijde nog 1172 inwoners. Ook de grootmoeder van de auteur, Maria Dewulf, en haar familie maakten deel uit van deze bloeiende en zeer hechte gemeenschap.
Toen de Eerste Wereldoorlog uitbrak, kwam hun dorp al snel midden in de frontlinie te liggen. De familie sloeg op de vlucht en verloor alles wat ze generaties lang met eindeloos veel geduld en hard werken had opgebouwd. Lombardsijde werd met de grond gelijk gemaakt, het hechte gezin viel uiteen, de zonen vertrokken naar het front, de eerste doden vielen.

Na de Wapenstilstand verliep de wederopbouw voor Lombardsijde zeer moeizaam en duurde jaren. Pas in 1921 kon de familie weer naar huis terugkeren. Nadat alles weer was opgeruimd en opgebouwd, bleef het schrijnende verdriet van het gemis echter altijd aanwezig. Toen er in de jaren dertig opnieuw een oorlog dreigde, bleken de oorlogstrauma's nog lang niet geheeld.

Inge De Bruyne vertelt deze indringende geschiedenis aan de hand van tientallen foto’s die haar familie meer dan honderd jaar lang liefdevol heeft gekoesterd en bewaard. Elke foto heeft ze gelocaliseerd, geïdentificeerd, van een verhaal voorzien en in een historische context geplaatst. Het resultaat is een zorgvuldig gedocumenteerd fotoalbum dat de hoogte- en dieptepunten laat zien uit het leven van slechts een van die duizenden anonieme gezinnen, waarvan het bestaan door de Grote Oorlog volledig werd ontwricht.

Een persoonlijke geschiedenis zegt vaak meer dan een algemene. De auteur kiest hierbij voor een holistische benadering. Alles gaat opperbest! beperkt zich niet tot de ervaringen van de soldaten aan het front, maar schenkt aandacht aan iedereen die met de verwoestende kracht van de oorlog wordt geconfronteerd: uit elkaar geslagen gezinnen, getraumatiseerde kinderen, rouwende moeders, aan hun lot overgelaten grootvaders en hele dorpsgemeenschappen die op de vlucht slaan voor het oorlogsgeweld.

Dit verhaal over geloof en wanhoop, verlangen en verdriet, over alles verliezen en weer helemaal van voren af aan beginnen, is nog steeds pijnlijk actueel en laat niemand onberoerd.

Opmaak: Studio Jan de Boer, Utrecht

Druk: Wilco, Amersfoort

Het boek is verkrijgbaar in de boekhandel of via de webshop op deze pagina.

Persbericht

Inhoudsopgave

Preview: Blootsvoets

Preview: Dood van verdriet

Preview: Lombardsijde bestaat niet meer

Bestellen