Alles gaat opperbest!

Wat oorlog met een familie doet

‘Lombardsijde bestaat niet meer. Het dorp  is steeds een brandpunt van de verwoede strijd aan de IJzer geweest en toen de blijde verlossing kwam, was er geen torentje, geen stuk gevel zelfs meer om er de vlag te planten. Erger dan de zee het weleer kon doen, is het dorp weggevaagd’ (De Zeewacht, 18 januari 1919).

Vijf jaar eerder telde het dorp nog 1172 inwoners. Ook de grootmoeder van de auteur en haar familie maakten deel uit van deze bloeiende en zeer hechte gemeenschap.
Tijdens de Eerste Wereldoorlog kwam Lombardsijde al snel midden in de frontlinie te liggen. De familie sloeg op de vlucht en verloor alles wat ze generaties lang met eindeloos veel geduld en hard werken had opgebouwd. hun dorp werd met de grond gelijk gemaakt, het hechte gezin viel uiteen, de zonen vertrokken naar het front, de eerste doden vielen.

Na de Wapenstilstand verliep de wederopbouw voor Lombardsijde zeer moeizaam.  Pas in 1921 kon de familie weer naar huis terugkeren, maar het schrijnende verdriet van het gemis bleef echter altijd aanwezig. Toen er in de jaren dertig opnieuw een oorlog dreigde, bleken de oorlogstrauma's nog lang niet geheeld.

Inge De Bruyne vertelt haar indringende familiegeschiedenis aan de hand van tientallen foto’s die haar familie meer dan honderd jaar lang liefdevol heeft gekoesterd en bewaard. Het resultaat is een zorgvuldig gedocumenteerd boek dat de hoogte- en dieptepunten laat zien uit het leven van slechts een van die duizenden anonieme gezinnen, waarvan het bestaan door de Grote Oorlog volledig werd ontwricht.

Een persoonlijke geschiedenis zegt vaak meer dan een algemene. Alles gaat opperbest! beperkt zich niet tot de ervaringen van de soldaten aan het front, maar schenkt aandacht aan iedereen die met de verwoestende kracht van de oorlog wordt geconfronteerd: uit elkaar geslagen gezinnen, getraumatiseerde kinderen, rouwende moeders, aan hun lot overgelaten grootvaders en hele dorpsgemeenschappen die op de vlucht slaan voor het oorlogsgeweld.

Dit verhaal over geloof en wanhoop, verlangen en verdriet, over alles verliezen en weer helemaal van voren af aan beginnen, is nog steeds pijnlijk actueel en laat niemand onberoerd.

Het boek is verkrijgbaar bij de museumwinkels van het Museum aan de IJzer (Diksmuide), In Flanders Fields Museum (Ieper), Raversijde en Nieuwpoort en bij de Standaard Boekhandel Middelkerke.

U kunt het boek ook bestellen door  € 18,75 (inclusief verzendkosten) over te maken naar bankrekeningnummer: NL09TRIO 0379 2270 02 t.n.v. I.F.J. De Bruyne. Van dit bedrag zal 20% worden gedoneerd aan Vluchtelingenwerk Vlaanderen. 

Persbericht

Inhoudsopgave

Preview: Blootsvoets

Preview: Dood van verdriet

Preview: Lombardsijde bestaat niet meer